Έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο

Στο Συνεργείο ΑΦΟΙ Γερουκάκη αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του οχήματός σας και την προετοιμασια του για ΚΤΕΟ.

Φωτογραφίες